ฟุตบอลไทย : ประวัติศาสตร์ อำนาจ การเมือง และความเป็นชาย

หนังสือหายาก ฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร ์ อำนาจ การเมือง และความเป็นชาย เล่ม นี้ คือหนังสือที่รวบรวมงานเขียนของผู้เขียนแต่ละคนที่สนใจติดตาม “ฟุตบอล” ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์วัฒนธรรมในสังคมไทยที่ท้าทายการศึกษาทางสังคมศาสตร์ เป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วย

> กีฬาในสังคมสมัยใหม่ โดย สายชล ปัญญชิต

> ฟุตบอล ร่างกาย ความศิวิไลซ์ และการจัดระเบียบทางสังคมในสมัยรัชกาลที่ 5 โดย ชาญ พนารัตน์

> ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก  โดย สายชล ปัญญชิต

> การเมืองกับฟุตบอลไทย โดย ณัฐกรณ์ วิทิตานนท์

> แฟนบอล แอลกอฮอล์ และความรุนแรงในฟุตบอลไทย โดย อาจินต์ ทองอยู่คง

> พนันบอล อำนาจ และความเป็นชาย โดย วสันต์ ปัญญาแก้ว

      หนังสือเล่มนี้ น่าจะถือได้ว่า เป็นงานเขียนบุกเบิก (ที่แม้อาจยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ) ทางด้าน “ฟุตบอลศึกษา” เล่มแรกๆ เกี่ยวกับ “ฟุตบอลไทย” ในแง่ที่เป็นปรากฏการณ์วัฒนธรรมซึ่งกำลังเป็นที่สนใจยิ่งในสังคมและน่าจะ เป็นประเด็นปัญหาที่ท้าทายอย่างยิ่งยวดในแวดวงสังคมศาสตร์ไทย

 

สามารถเข้าไปอ่านหรือโหลด pdf ได้จากลิงค์นี้เลยครับ

http://www.gamblingstudy-th.org/imgadmins/book_file/Wasan%20et%20al%202014%20Football%20thai.pdf

 

 

 

หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ ร่วมติชมและแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยครับ

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก :  วสันต์ ปัญญาแก้ว และคณะ (บรรณาธิการ) |